ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

BOZP školenia

V BOZ P a OPP zabezpečujeme školenia zamestnancov:

BOZP vstupné školenie zamestnancov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy.

BOZPperiodické (opakované) školenia č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy.

BOZP školenie zástupcov zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Školenie podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

BOZP mimoriadne, zvláštne a profesné školenia

BOZP vstupné a opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou priemyselnou technikou – Školenie z vyhlášky SÚBP a SBÚ 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, súvisiacich noriem a praktická ukážka práce s prostriedkami osobného zabezpečenia

BOZP školenia vedúcich pracovníkov s overením vedomostí

BOZP školenie vodičov motorových vozidiel

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk