ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

ISO 9001:2008 - KSB

Certifikáciou QMS sme prešli v roku 2012. Bolo to náročné, pretože spadáme pod materskú spoločnosť KSB AG, kde sú i ďalšie procesy, ktoré sa na SLovensku nevykonávajú.

ISO 9001:2008 sme zaviedli ako nevyhnutnú časť a spôsob riadenia spoločnnosti.

Prinieslo nám to množstvo výhod:

riadenie záznamov, presne definované zodpovednosti a právomoci, interný audit ako prevenciu vzniku problémov.

ISO 14001 a OHSAS 18001 začíname implementovať tiež, keďže pôsobíme v sektore, kde riadenie týmito nástrojm i môžeme využiť.

 

Ing. Mário Veneni

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk