ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

Zákaznícke audity TESCO

V letnom období naši zákazníci úspešne absolvovali zákaznícky TESCO audit. Počas auditu bolo preverované schopnosť plniť požiadavky zákazníka TESCO ako i legislatívy podľa Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) (č. 852/2004, 853/2004, 854/2004 a 882/2004), zákona o potravinách NR SR 152/1995 ako i ďalšej súvisiacej legislatívy.
Blahoželáme a prajeme veľa dodaných kvalitných a bezpečných potravín do reťazca :).

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk