ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

Zákaznícke audity SPP

Naši zákazníci úspešne absolvovali zákaznícky audit vykonaný spoločnosťou SPP Distribúcia. Audit bol zameraný na preverenie súladu s požiadavkami systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004, systému manažérstva bezpečnosti pri práce podľa OHSAS 18001:2007 a príslušných slovenských technických noriem a technologických postupov.

Prajeme všetkým veľa kvalitnej zaujímavej práce bez environmentálnych havárií a bez úrazov :).

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk