ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

Systémové školenia

QMS  - systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2008

EMS - systému environmentálneho manažérstva s požiadavkami normy ISO 14001:2004

EMAS - systému environmentálneho man. a auditu s požiadavkami nariadenia EP a R č. 761/2001

MS BOZ - systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia s požiadavkami OHSAS 18001:2007

ISMS - systému manažérstva informačnej bezpečnosti s požiadavkami normy ISO 27001:2005

FSMS - systému manažérstva potravinovej bezpečnosti s požiadavkami normy ISO 22000:2005

HACCP systému - analýza rizík a riadenie kritických a kontrolných bodov

FSSC 22000 systému manažérstva potravinovej bezpečnosti 

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk