ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

Školenie prvej pomoci

Podľa Zákona 124/2006 o bezpečnosti o ochrane a zdravia pri práci, §8 má zamestnávateľ povinnosť vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a zabezpečiť vyškolenie pracovníkov v potrebnom množstve.

Prvá pomoc školenie:

  • formou prednášok
  • školení s konkrétnym obsahom podľa požiadaviek zamestnávateľa
  • nácviky riešenia modelových konkrétnych situácií vyžadujúcich poskytnutie prvej pomoci
  • zabezpečíme Vám na pracoviská lekárničky nástenné aj prenosné, autolekárničky a iné pomôcky na poskytovanie prvej pomoci

Usporadúvame  kurzy prvej pomoci pre spoločnosti, pričom venujeme zvýšenú pozornosť konkrétnym rizikám podľa pracovných činností.

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk