ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

HACCP školenia

  •  HACCP špecifické požiadavky – všeobecneanalýza nebezpečenstvaidentifikácia a monitoring kritických kontrolných bodov
  • HACCP validácia plánu 
  • HACCP verifikáciu plánu 
  •  HACCP zásady práce tímu
  • legislatíva v danej oblasti
  • sledovateľnosť sťahovanie výrobkov z trhu
  • Pripravíme Vás na skúšky RÚVZ - pre eidemiologicky závažnú činnosť v prípade, že nemáte potravinárske vzdelanie. Potrebujete doklad o absolvovaní skúšok - podmienka legislatívy. Uvedený doklad potrebujte i v prípade, že pracujete v obchode s potravinárskym tovarom.

HACCP školenie pripravujeme presne na mieru konkrétnej prevádzky.

Dôvodom je vysvetliť modelové situácie, ktoré súvisia so správnou výrobnou praxou, HACCP a systémom manažérstva bezpečnosti potravín.

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk