ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

OHSAS 18001 - MS BOZ

OHSAS 18001:2008 je systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo nový štandard ISO 45001:2018

Riadi vhodné spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vnútri spoločnosti smerom k zamestnancom (školenia o rizikách práce, poskytovanie ochranných pracovných pomôcok, kontrola používania OPP, kontrola na alkohol a pod. A smerom von napríklad ku kontrolnýcm orgánom, inšpektorátu bezpečnosti práce, k zákazníkom. 

Vhodný pre všetky typy činností spoločností, (ale najmä pre stavebné spoločnosti, výrobné spoločnosti a spoločnosti poskytujúce služby ako napr. čistenie, upratovanie, úprava zelene...) pre legislatívnu oporu v EU. A rovnako pre stále častejšie požiadavky veľkých spoločností, do ktorých ak sa chcete dostať ako dodávateľ bez systému kvality ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a bezpečnosti práce OHSAS 18001 nemáte šancu. 

Zlepšenie pracovného prostredia a ochrany zamestnancov. Súlad s legislatívou bezpečnosti práce a následná eliminácia vzniku nehôd, smrteľných úrazov, chorôb z povolania a pokút. Nikto nechce byť zodpovedný za nejaký úraz zamestnanca a už vôbec nie niečo horšie...

Je to pre ochranu konateľov spoločnosti voči právnemu dopadu pri nesúlade s legislatívou, prípadne vzniku incidentu (úraz, smrteľný úraz...).

Dajte si šancu začať spolupracovať aj s veľkými významnými spoločnosťami a zároveň sa chráňte...

 

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk