ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

ISO 9001 - QMS

ISO 9001:2015 je systém manažérstva kvality - QMS 

Požiadavky normy ISO 9001:

4. ISO 9001:2015 - systém manažérstva kvality (všeobecné požiadavky, požiadavky na dokumentáciu, príručka kvality, riadenie dokumentov a záznamov)

5. ISO 9001:2015 zabezpečuje zodpovednosť manažmentu (záväzok manažmentu, zameranie sa na zákazníka, politika kvality, plánovanie, zodpovednosť, právomoc a komunikácia, preskúmanie manažmentom)

6. ISO 9001:2015 požiadavky riadi manažérstvo zdrojov (poskytovanie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie)

7. ISO 9001:2015 kapitola 7 riadi realizácie produktu/služby (plánovanie realizácie produktu, procesy týkajúce sa zákazníka, návrh a vývoj, nakupovanie, výroba a poskytovanie služieb, riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie)

8. Meranie, analýza a zlepšovanie (všeobecne, spokojnosť zákazníka, interný audit, monitorvanie procesov/produktov, riadenie nezhodného produktu/služby, analýza údajov, zlepšovanie, nápravná a preventívna činnosť)

 ISO 9001:2015 - výhody systému QMS

Zameranie sa na znižovanie chýb, nedostatkov a reklamácií. Znížite náklady na "nekvalitu" a ušetríte prostriedky na pokutách a dobropisoch - preventívne opatrenia.

Garancia kvality a toho, že ak sa vyskytne reklamácia, táto spoločnosť sa ju bude snažiť riešiť k Vašej spokojnosti a nebude sa tváriť ako mŕtvy chrobák.

Riadené navrhovanie a vyvíjanie nových produktov, Vám ušetrí peniaze na "nepodarkoch" a prinesie nové možnosti  uplatnenia sa na trhu.

Výber vhodných dodávateľov služieb a produktov bez ohľadu na "rodinkárstvo". Pravidelné hodnotenie existujúcich dodávateľov Vám zabezpečí, že nebudete využívať niekoho ským nie ste úplne spokojní a je možné ho nahradiť niekým lepším. 

„Poriadok v papieroch „ riadenie dokumentov a záznamov. Ľahko nájdete to čo hľadáte práve vo chvíli keď to potrebujete, nie o pol roka:). Zamedzí používaniu starých postupov, ktoré nie sú aktuálne. Vyhnete sa tak nezrovnalostiam v ďalších krokoch výroby, prípadne poskytovania služieb, lebo niekto vyrába/upratuje podľa starých postupov.

Zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von. 

Jednoznačne definovaná organizačná štruktúra,kde každý vie čo má robiť a aké sú jeho zodpovednosti a právomoci. Okrem zjednodušenej kontroly plnenia pracovnej náplne to na jednotlivých pracovných pozíciách to zlepšuje motiváciu zamestnancov. A nie je nič lepšie ako spokojný, lojálny a kvalifikovaný pracovník. Systematické plánovanie vzdelávania a kvalifikovaní personál Vám prinesie „kontrolu nad firmou" a možnosť riadenia z „na diaľku".

Vylepšenie infraštruktúry a pracovného prostredia eliminujete dopad negatívneho pôsobenia strojov a zariadení na výrobu, resp. poskytovanie služieb.

Nezávislé a systematické overovanie práce  Vašej firmy ako celku (pracovníci, kow how, stroje, zariadenia, management) formou interných auditov Vám prinesie informáciu o rezervách skôr ako to zistia Vaši zákazníci.

Vhodný spôsob komunikácie so zákazníkom je i zisťovanie jeho skutočnej spokojnosti  s Vašou službou, či výrobkami. Zistite požiadavky a predstavy Vášho zákazníka skôr ako Vaša konkurencia a nedovoľte aby Vám ho konkurencia vyfúkla.

 ISO 9001:2015 certifikátu zvýšte svoju konkurencieschopnosť na trhu pomocou zavedeného systému kvality !!!

Fotky systému kvality doma i  vo východnom svete.

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk