ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

ISO 27001 - ISMS

 ISO/IEC 27001:2013  systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa

ISO 27001 -analýza aktív, ich ocenenie a klasifikácia. Aplikovateľnosť požiadaviek a analýza rizík, ich riadenie.

ISO 27001-zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti informácií.

ISO 27001- riadenie informácií v oblasti informačnej bezpečnosti a eliminácia rizík v danej oblasti.

ISO 27001- súlad s legislatívou a predchádzanie vzniku pokút z dôvodu úniku informácií (nie iba z počítačov, ale aj od pracovníkov).

ISO 27001 zvýšenie dôvery pre zákazníkov a partnerov.

ISO -27001 možnosť získať nových a významných zákazníkov.

ISO 27001 zvyšovanie firemnej kultúry.

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk