ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

ISO 14001 v - EMS

ISO 14001:2015 je systém environmentálneho manažérstva 

ISO 14001:2015 zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti environmentálneho manažmentu – teda v otázkach ochrany životného prostredia.

ISO 14001:2015  EMS je to postup na riadenie vplyvu resp. dopadu na životné prostredie. Spôsob ako eliminovať negatívny dopad na životné prostredie a v prípade pozitívneho dopadu (napr. kolektívne systémy) sa s touto skutočnosťou pochváliť verejnosti.

ISO 14001:2004 je to prevencia dodržiavania súladu s legislatívou životného prostredia a následná eliminácia pokút. Keď viete čo máte dodržiavať aj ako, už to nie je také náročné.

ISO 14001:2004 prevencia vzniku havárií a následné platenie pokút.

ISO 14001:2004 marketingová výhoda pri tendroch, verejných obstarávaniach a výberových konaniach. Príležitosť poraziť aj veľké spoločnosti, byť environmentálny je moderné.

ISO 14001:2004 možnosť eliminovať zákaznícke audity v danej oblasti.

ISO 14001:2004 zvýšenie firemnej prestíže na úrovni súkromnej ale i štátnej sféry.

ISO 14001:2004 ako to nemá vyzerať???

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk