ISO Certifikácia, s nami ste bližšie k novým zákazníkomZvýšte svoju konkurencieschopnosť pomocou ISO certifikátu!ISO CertifikáciaSo zavedenými systémami ISO ste dôveryhodnejší pre nových zákazníkov.
« [Späť]

GMP farmácia /GDP

Čo je GMP/GDP

Možnosť výroby kvalitných a legálnych liečiv a požiadavka legislatívy EU.

GMP zlepšenie osobnej a prevádzkovej hygieny v organizácii . Pravidelne vykonávaná analýza rizík, správne nastavenie preventívnych a kontrolných opatrení, monitoring.

Pravidelné overovanie funkčnosti pravidiel výroby.Stabilita výrobného procesu a vysoká kvalita poskytovaných služieb a vyrábaných produktov. 

Kontrola všetkých vstupov a všetkých výstupov z výrobného procesu ( služieb, výrobkov – hodnotenie spokojnosti zákazníka).

Zníženie nákladov na prepracovanie výrobkov, reklamácie a sťahovanie z trhu.

Eliminácia nákladov vo vzťahu k porušovaniu legislatívy, prípadne požiadavkám zákazníkov ( označovaniu, presnosti plnenia, váženia, a pod.)

Ochrana pacienta.

ISO certifikácia a ISO poradenstvo od ISO CONSULT Slovakia

Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality ISO?
Ste tu správne ak potrebujete zaviesť systém, certifikát, zvýšiť kredit spoločnosti a dať zákazníkom dôkaz, že ste dôveryhodný partner. Získaný certifikát Vám umožní z ískať nových zákazníkov a súčasne byť v súlade s legislatívou a neplatiť pokuty. A tým dostať šancu zarobiť viac

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 86,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk